Kategórie
 
 
 
 
 

Seminár I. stupeň - Komárno

Seminár I. stupeň - Komárno

Autokorektívne prvky vo vyučovaní matematiky na I. stupni ZŠ Seminár určený pre učiteľov primárneho vzdelávania
Kód produktu:052
Lektor:
Vaša cena:
Zistiť viac

 Kedy:                   13. december 2019
 Čas:                     10.30 – 12.00 hod.

Miesto:                  MPC Komárno
Lektorka:              PaedDr. Martina Totkovičová, PhD.
Prihlasovanie:      https://mpc-edu.sk/autokorektivne-prvky-vo-vyucovani-matematiky-na-i-stupni-zs

 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s autokorektívnymi prvkami prostredníctvom edukačných pomôcok pripravených v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom ISCED1 – vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami, obsahovým a výkonovým štandardom Matematika pre 1. stupeň primárneho vzdelávania.  

Autokorektívne kartičky v plnej miere plnia úlohu hravého motivačného materiálu, ktoré nezávisle nadväzuje na učivo osvojované v učebniciach a pracovných zošitoch matematiky pre 1. stupeň ZŠ. Podporujú rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a rozvoj matematickej gramotnosti s dôrazom aj na medzipredmetové vzťahy a prierezové témy.

Každý účastník dostane učebnú pomôcku Autokorektívnych kartičiek, bezplatný prístup k aplikácii, darček a darčekovú poukážku vo forme zľavy na nákup uvedených pracovných zošitov vo výške 25% z ceny v e-shop vydavateľstva ABCedu, a.s. Zo všetkých účastníkov seminára vyžrebujeme jedného, ktorý dostane pre celú svoju triedu pracovné zošity - Autokorektívne kartičky a k tomu darček.

Čítať viacČítať menej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia