Bez dobrých učiteľov a kvalitného vzdelávania sa nepohneme ďalej

Kategórie
 
 
 
 
 

Bez dobrých učiteľov a kvalitného vzdelávania sa nepohneme ďalej

V dôležitých situáciách v živote si často mnohí z nás spomenú na školské časy a rady pedagógov. Vraví sa, že čím je človek starší, tým viac mu funguje dlhodobá pamäť. Možno to teda bude tým. Ale možno je to inak. Staré dobré,  časom overené kvalitné rady si ukladáme do najdôležitejších zásuviek nášho mozgu a tie sa potom otvoria, aby nám vo svetle novej doby a skutočností pripomenuli, čo je dôležité. Čo sú skutočné hodnoty. Preto je dobré pripomenúť si, že bez dobrých učiteľov a kvalitného vzdelávania sa nepohneme ďalej.

Viesť deti príkladom, oni sa pridajú

Na internete koluje veľmi populárny obrázok so sloganom: Správaj sa pekne, dieťa sa pridá. Je mierený skôr na rodičov, pretože príklad je vo výchove viac, ako všetky teórie sveta. Ak syn vidí otca, že pomáha manželke, tak v budúcnosti asi nebude kategorizovať prácu v domácnosti ako čisto ženskú záležitosť. Ak deti vidia, že otec kosí a mama hrabe trávu, zbadajú, že spolupráca je jedna z dôležitých súčastí života. A tak ako doma, platí to aj v živote. Ak dieťa v škole vidí učiteľa, ktorý je dobre naladený, vysvetľuje, za dobré výsledky pochváli a vedie žiakov k samostatnosti, tak takýto učiteľ je pre dieťa výhra. Niekedy možno na celý život. V tomto príklade vedenia a ochoty pedagóga prijímať nové informácie a akceptovať, že vývoj ide dopredu,  je ukrytý budúci úspech generácie. Preto je nesmierne dôležité, aby školský svet - áno aj ten slovenský - o novinkách a postupoch, ktoré sú možno nové a netradičné, nielen rozprával na konferenciách a v rôznych rozpravách, ale aby ich aj sprítomnil do praxe.

Hľadieť dopredu a prijímať nové metódy je dôležité

Nedávno sme sa zúčastnili na konferencii, kde odznela veľmi zaujímavá myšlienka. "To, že sa odmietneme zúčastňovať na učení, tým vývoj nezastavíme. Okolitý svet sa bude hýbať. My ostaneme stáť."

Prednášajúci to vysvetlil na príklade jedného projektu. Majiteľ portálu za ním prišiel s požiadavkou na konzultácie v oblasti marketingu. Portál je krásny, rýchly, ale nik o ňom nevie. Počas konzultácie prišli samozrejme rôzne otázky.

Čo vás viedlo k vytvoreniu tohto portálu?

Prečo si myslíte, že by mohol byť osožný?

Urobili ste si prieskum trhu?

Odsledovali ste sociálne siete v oblasti týchto služieb?

...a tak ďalej.

V princípe štandardné otázky, ktoré mali stáť na začiatku procesu budovania portálu. Na naše prekvapenie nám prednášajúci ozrejmil, že majiteľ portálu si prieskum neurobil a je zásadný odporca sociálnych sietí a NEMIENI sa nimi zaoberať.

Fajn. Ale sociálne siete tu sú a sú pevnou súčasťou reality mnohých ľudí. Po polhodine konzultácie sa zistilo, že podobné portály existujú (tri) a na sociálnej sieti FB sú štyri skupiny s podobným zameraním. Najväčšia skupina mala 123 000 členov a všetko prebiehalo na základe bezplatnej ponuky a následného dopytu. Alebo naopak.

Majiteľ portálu ostal v nemom úžase. Zistil, že peniaze išli do vzduchu. Ak by chcel portál rozbehnúť, musel by investovať desaťtisíce €. Nevšímať si novinky a pokrok môže byť veľmi zničujúce.

Nuž a takto podobne to funguje aj s výukou a s prístupom k deťom. Zbytočne budeme viesť deti k samostatnosti, zbytočne pôjdeme príkladom, zbytočne budeme ukazovať, že nebáť sa prijímať nové je zdravé, keď...

...keď väčšinu svojho detstva a mladosti trávia deti v škole, kde mnohé procesy stagnujú. Kde sa žiaci učia z nevyhovujúcich učebníc. Keď aj ten najväčší nadšenec - učiteľ, milujúci svoju prácu a poslanie napokon stratí energiu. Rezignuje!

Bez dobrých učiteľov a kvalitného vzdelávania sa nepohneme ďalej

Záver tohto textu začíname nadpisom. Pretože opakovanie je matka múdrosti. Možno si pamätáte, ale takto nám to často v škole, i doma hovorili.

Práca učiteľa je náročným poslaním. Každý deň sa musí vyrovnať s mnohými javmi a tiež (často) s nevyhovujúcimi pomôckami, učebnicami a spiatočníckymi nariadeniami. V tomto prostredí potom môže byť veľmi ťažké nezastať. Ísť príkladom.

Ak v tomto smere nepomôžeme k zmene, tak si musíme uvedomiť, že v zaužívanom systéme môžeme očakávať iba to, že sa deti "pridajú". Že budú kopírovať, čo vidia.

Napríklad, že:

...poddať sa zlému systému je ľahšie ako uvažovať nad pokrokom.

...lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche.

...opakovanie je síce matka múdrosti, ale bez potrebného upgradu prispôsobeného duchu doby sa stáva zaužívaný starý postup príťažou a môže viesť k stagnácii a záhube.

 

Začiatok nových začiatkov

Ide september. Okrem toho, že lastovičky si sadnú na drôty a budú pozerať na nás ľudí tak trošku z výšky (nie však povýšenecky), tak tisíce našich detí a pedagógov vykročia smerom do školy. Jedny za vzdelávaním. A druhí vzdelávať.

Boli by sme nesmierne radi, aby začiatkom nových začiatkov bol aj nový prístup. Prístup systému a legislatívy k učiteľom, ktorí si zaslúžia získať späť postavenie, ktorého sú hodní.

Napríklad...

...vplývať na rozmýšľanie a budúcnosť našich detí za pomoci moderných postupov a učebníc

...mať možnosť stáť pri výbere materiálov, ktoré sú potrebné k učeniu v súvislostiach

...mať podporu a pochopenie rodičov a širokej verejnosti

Pretože...

...čo naše deti v škole uvidia, k tomu sa pridajú!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia