Pre učiteľa

Kategórie
 
 
 
 
 

Pre učiteľa
 
 

Semináre 2020

Pripravujeme pre vás semináre pre I. stupeň ZŠ a semináre finančnej gramotnosti pre II. stupeň ZŠ.

Ponuku seminárov nájdete v časti Semináre

Máte záujem o zorganizovanie semináru na vašej škole? Napíšte nám:

info@abcedu.sk

 

Rok 2019

Rok 2019 pre naše vydavateľstvo ABCedu priniesol veľké množstvo výziev a vízií, s ktorými sme sa úspešne popasovali a dnes už môžeme vidieť výsledky.  Vydali sme naše prvé učebnice, získali (prvú) odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR, precestovali desiatky slovenských miest, vyškolili stovky ambicióznych a inšpiratívnych učiteľov a nadviazali spoluprácu s niektorými z nich.

Kladieme dôraz na dôveryhodnosť informácií, rozvoj kritického myslenia a výuku užitočných zručností, ktoré žiakom pomôžu v ich osobnostnom rozvoji. Poskytujeme unikátne edukačné materiály, ktorými uľahčujeme prácu učiteľom a žiakom.

Aj vďaka Vám sa nám darí šíriť naše posolstvo a zvyšovať úroveň vzdelania na školách. Ďakujeme, že ste s nami, ideme ďalej!

 

Pozývame Vás na seminár
Financie v praxi alebo Učím sa správne hospodáriť pre učiteľov matematiky, občianskej náuky a techniky II. stupeň ZŠ

Kedy:          13. november 2019
Čas:            14.00 hod. - 15.30 hod.
Miesto:        Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
Lektorka:     PaedDr. Martina Totkovičová, PhD.

Prihlasovanie:

https://docs.google.com/forms/d/1wPmmC6xfHlG3oii-Os-It5fbWc3rkCt4QPk4KBt9Ktc/edit

 

Pozývame Vás na seminár
Financie v praxi alebo Učím sa správne hospodáriť pre učiteľov matematiky, občianskej náuky a techniky II. stupeň ZŠ

Kedy:          14. november 2019
Čas:             8.30 – 11.00 hod.
Miesto:        ZŠ JUH 1054, Vranov n/Topľou
Lektor:         Mgr. Peter Tóth, PhD.

Prihlasovanie:

https://docs.google.com/forms/d/1X73T56VyiKRNQjN1CvROGaCDZtu0AUAAt2jcfKHOfp4/edit

 

Pozývame Vás na seminár
Financie v praxi alebo Učím sa správne hospodáriť pre učiteľov matematiky, občianskej náuky a techniky II. stupeň ZŠ

Kedy:          18. november 2019
Čas:            14.00 – 15.30 hod.
Miesto:        EduPoint, Rovniakova 15, Bratislava
Lektor:         Mgr. Peter Tóth, PhD.

Prihlasovanie:

https://docs.google.com/forms/d/1BPgIqdS1mCK2U9AJYNksYipD3iksTH_GPwftpvX4APg/edit

 

 

Pozývame Vás na seminár Autokorektívne prvky vo vyučovaní matematiky na I. stupni ZŠ

Kedy:          13. november 2019
Čas:            12.00 hod. - 13.30 hod.
Miesto:        Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
Lektorka:     PaedDr. Martina Totkovičová, PhD.

Prihlasovanie:

https://docs.google.com/forms/d/1eSSMyM5x8D-ISstc3C0gQ6ekSIukuNXeK5micyt7mhw/edit

 

Pozývame Vás na seminár Autokorektívne prvky vo vyučovaní matematiky na I. stupni ZŠ

Kedy:          11. november 2019
Čas:            14.00 – 15.30 hod.
Miesto:        EduPoint, Rovniakova 15, Bratislava
Lektorka:     PaedDr. Martina Totkovičová, PhD.

Prihlasovanie:

https://docs.google.com/forms/d/1hvz8bOYLgYFr3gIZot00YCAdIN2z_FOnjAupRIhzRE4/edit

 

 
 

  

V spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Žiline vás pozývame na seminár
Autokorektívne prvky vo vyučovaní matematiky  pre učiteľov I. stupňa ZŠ
Kedy:       15. november 2019
Čas:         8.30 – 10.00 hod.
Miesto:    MPC Žilina
Lektorka: PaedDr. Martina Totkovičová, PhD.

https://mpc-edu.sk/autokorektivne-prvky-vo-vyucovani-matematiky-na-i-stupni-zs-0