Občianske združenie

Kategórie
 
 
 
 
 

ABCedu pre vzdelanie

 

 

Názov:                ABCedu pre vzdelanie

Právna forma:   občianske združenie

Sídlo:                   Hargašova 50, 841 06 Bratislava

IČO:                     52058093

Registrácia:        VVS/1-900/90-54892 zo dňa 12.11.2018

Číslo účtu:          SK16 0900 0000 0051 5805 0860

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov

Poslanie a ciele:
Poslaním občianskeho združenia ABCedu pre vzdelanie (ďalej len „OZ“) je podporovať vzdelávanie, OZ organizuje školenia, semináre a konferencie zamerané na vzdelávanie detí a dospelých v oblasti školstva, pedagogického procesu, inovatívnych výučbových metód a ich propagáciu.

 

Cieľom ABCedu pre vzdelanie je najmä:

  • podporovať vzdelávanie a výchovu detí, žiakov a študentov, pedagógov a dospelých,
  • podporovať záujmovú (školskú aj mimoškolskú) činnosť detí, žiakov a študentov, pedagógov a dospelých,
  • vyvíjať spoločenské a propagačné aktivity prinášajúce prospech pri vzdelávaní a výchove,
  • materiálne podporovať vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí, žiakov a študentov, pedagógov a dospelých,
  • tvoriť tlačové, elektronické a iné materiály a pomôcky na podporu vzdelávania.
 

2 % z daní

Podporte nás svojimi 2% z daní 

  a my podporíme vás na ceste za lepším vzdelaním!

 

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov

Občianske združenie ABCedu pre vzdelanie aktívne podporuje vzdelanie na všetkých typoch škôl: základných, stredných aj vysokých. Pomáhame ako žiakom, tak aj učiteľom či študentom pedagogického smeru; zameriavame sa na inovatívne výučbové metódy a ich uplatnenie a propagáciu v pedagogickom procese.

Spolupracujeme:

Spolupráca s učebnicovým vydavateľstvom ABCedu, a.s. je zárukou kvality poskytovaných služieb, spolupracujeme s neziskovými organizáciami, finančnými inštitúciami, spoločnosťami, ktoré podporujú vzdelávanie.

Materiály,

ktoré ponúkame sú odporúčané MŠVVaŠ SR a sú vypracované v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a Národným štandardom finančnej gramotnosti, ktoré v súhre s našimi elektronickými aplikáciami uľahčujú a spríjemňujú prácu učiteľom, žiakom aj rodičom a napĺňajú víziu vzdelávania v 3. tisícročí.

Ponúkame:

Školenia a semináre pre učiteľov ZŠ a SŠ priamo na pôde Vašej školy alebo školy, ktorú navštevujú Vaše deti. Primárne sa zameriavame na vzdelávanie v oblasti finančnej, matematickej a čitateľskej gramotnosti.

Lektori:

Skúsení pedagógovia s dlhoročnou praxou, autori mnohých učebníc a pracovných zošitov.

Učebné materiály, s ktorými pracujeme na školeniach dostanú  účastníci zdarma.

Pre vybrané oblasti môže účastník dostať učebné materiály zadarmo aj pre svojich žiakov*.

Záleží nám na vzdelaní, pridajte sa k nám!

*Podmienky získania učebníc pre žiakov budú poskytnuté individuálne v závislosti od celkovej sumy príjmu 2% z daní. OZ si vyhradzuje právo určiť podmienky a rozhodnúť o jednotlivej výške podpory, ktorá je nenárokovateľná.

 
 
 
Darujte 2% z vašich daní
Občianske združenie
Vaše 2% pomáhajú učiteľom a vašim deťom

Máme záujem o vaše 2% z daní

8.1.2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia