O nás

Kategórie
 
 
 
 
 

Učebnicové vydavateľstvo ABCedu, a.s.

Vzdelanie je bránou k úspechu a bez dobrých učebníc je cesta za vzdelaním často neschodná.

Tvoríme učebnice, pracovné zošity a vzdelávacie pomôcky pre základné aj stredné školy pre matematiku, slovenský jazyk aj ostatné predmety podľa schváleného Štátneho vzdelávacieho programu tak, aby boli príťažlivé pre žiaka, metodicky atraktívne pre učiteľov, logicky členené, názorné vo výklade látky, graficky a formou podporujúce pochopenie a aby prinášali študentom  čo najviac Aha! momentov, kedy sa poznanie súvislostí spája s pocitom zadosťučinenia a motiváciou k ďalšiemu štúdiu. Je nám známe školské prostredie a potreby pedagógov na základných a stredných školách. Poznáme hodnotu kvalitných učebných materiálov a tvoríme ich tak, aby boli príťažlivé pre študentov a rovnako tak pre učiteľov, ktorí chcú svojich študentov motivovať k čo najlepším výsledkom.  Náš tím má  za sebou bohaté skúsenosti pri autorskej príprave učebníc, aj v procese ich vydávania. Kvalitné učebnice sú základom vzdelania, tvoríme učebnice pre dnešnú dobu, ktoré je radosť používať.

 

 

  

je absolventkou Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, študijný odbor Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, matematika a fyzika. Stredoškolské vzdelanie získala na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave, kde  neskôr pôsobila ako učiteľka matematiky a informatiky. 

Vo svojich 10-tich rokoch som začala vnímať matematiku ako fascinujúcu vedu plnú nejasností a výziev, keď som začala navštevovať experimentálnu triedu prof. Milana Hejného. Jeho neštandardný prístup k vyučovaniu matematiky, kladenie premyslených otázok na ktoré nikdy neponúkal štandardné odpovede ma priviedli k mojej druhej vášni – didaktike matematiky.

V rokoch 2011 až 2018 som pôsobila ako redaktorka a šéfredaktorka učebnicového vydavateľstva, kde som bola odborným garantom učebníc a pracovných zošitov z matematiky pre I. a II. stupeň  ZŠ a stredné školy.

Popri náročnej práci šéfredaktorky a riaditeľky vydavateľstva  sa venujem učiteľskému povolaniu nepretržite od vysokej školy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia