Články

Kategórie
 
 
 
 
 

Finančný kvíz s Lujzou

Záznam z finančného kvízu na Bibliotéke si môžete pozrieť:

https://www.youtube.com/watch?v=vzOT4XJsaRU&t=2s

 

Krst učebnice FINANCIE V PRAXI

Na Bibliotéke sme pokrstili učebnicu Financie v praxi, ktorej krstným otcom sa stal Vlado Kobielsky. Porozprával o svojom vzťahu k finančnej gramotnosti, dozvedeli sme sa o jeho prvom honorári, finančných prešľapoch a mnoho ďalších vecí. Našej učebnici zaželal, aby sa dostala do rúk naozaj všetkým siedmakom. Krst zakončil cennou radou:
„Prikrývaj sa len takou perinou na akú máš.“
Celý záznam krstu učebnice Financie v praxi si môžete pozrieť na:

https://www.youtube.com/watch?v=sByTORfnqIQ

 

 

    

Svoje peniaze si spočítať vieme takmer všetci, otázka však znie, ako ich reálne dokážeme zhodnotiť v našom každodennom živote. Aj to patrí totiž k finančnej gramotnosti, ktorá je na Slovensku veľmi nízka. Svoje o tom vie aj učiteľ matematiky, informatiky a nového vyučovacieho predmetu financie v praxi a zároveň spoluautor učebníc s rovnakým názvom pre žiakov základných a stredných škôl, Peter Tóth. 

 

Matematiku ovláda takmer každý z nás. A ak aj nie matematiku, tak určite tú jej  časť, ktorú voláme počty. Písať však materiály – učebnice, pracovné zošity či rôzne pomôcky, z ktorých sa  matematiku môžu deti naučiť, to už zaváňa tak trochu umením. Ako sa zo sna a lásky stalo plnohodnotné podnikanie? O svojich impulzoch a (možno niekoľkých) začiatkoch, rozprávala večne optimisticky naladená učiteľka matematiky

 

Dámsky klub

https://www.youtube.com/watch?v=XfDCAT58rVw

PaedDr. Martina Totkovičová, PhD., v rozhovore s Ivetou Malachovskou v Dámskom klube nie len o matematike.

 

 

V dôležitých situáciách v živote si často mnohí z nás spomenú na školské časy a rady pedagógov. Vraví sa, že čím je človek starší, tým viac mu funguje dlhodobá pamäť. Možno to teda bude tým. Ale možno je to inak. Staré dobré,  časom overené kvalitné rady si ukladáme do najdôležitejších zásuviek nášho mozgu a tie sa potom otvoria, aby nám vo svetle novej doby a skutočností pripomenuli, čo je dôležité. Čo sú skutočné hodnoty. Preto je dobré pripomenúť si, že bez dobrých učiteľov a kvalitného vzdelávania sa nepohneme ďalej.

Viesť deti príkladom, oni sa pridajú

Na internete koluje veľmi populárny obrázok so sloganom: Správaj sa pekne, dieťa sa pridá. Je mierený skôr na rodičov, pretože príklad je vo výchove viac, ako všetky teórie sveta. Ak syn vidí otca, že pomáha manželke, tak v budúcnosti asi nebude kategorizovať prácu v domácnosti ako čisto ženskú záležitosť. Ak deti vidia, že otec kosí a mama hrabe trávu, zbadajú, že spolupráca je jedna z dôležitých súčastí života. A tak ako doma, platí to aj v živote. Ak dieťa v škole vidí učiteľa, ktorý je dobre naladený, vysvetľuje, za dobré výsledky pochváli a vedie žiakov k samostatnosti, tak takýto učiteľ je pre dieťa výhra. Niekedy možno na celý život. V tomto príklade vedenia a ochoty pedagóga prijímať nové informácie a akceptovať, že vývoj ide dopredu,  je ukrytý budúci úspech generácie. Preto je nesmierne dôležité, aby školský svet - áno aj ten slovenský - o novinkách a postupoch, ktoré sú možno nové a netradičné, nielen rozprával na konferenciách a v rôznych rozpravách, ale aby ich aj sprítomnil do praxe.

Hľadieť dopredu a prijímať nové metódy je dôležité

Nedávno sme sa zúčastnili na konferencii, kde odznela veľmi zaujímavá myšlienka. "To, že sa odmietneme zúčastňovať na učení, tým vývoj nezastavíme. Okolitý svet sa bude hýbať. My ostaneme stáť."

 

Pracovná učebnica prichádza s cieľom pokryť dlhodobú slabinu vzdelávania na základných a stredných školách v otázkach týkajúcich sa pochopenia sveta financií a osvojenia si dobre uplatniteľných poznatkov a pravidiel potrebných pre praktický život človeka v modernej spoločnosti.

Učebnica koncipovaná v súlade so schváleným Návrhom stratégie vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií  a prijatým Národným štandardom finančnej gramotnosti MŠVVaŠ SR.

 

Prinášame učebnice a učebné materiály, ktoré sú kľúčom k úspechom študenta, inšpiráciou a oporou pre učiteľa a zárukou spokojnosti pre rodiča.

Každá naša učebnica vzniká v starostlivo vyberanom kolektíve autorov s osvedčenými znalosťami a skúsenosťami so vzdelávaním v danom školskom predmete. Knihy sú nápadito spracované tak, aby uľahčovali porozumenie látky, orientáciu v učive, jeho precvičenie, efektívne zapamätanie a aby rozvíjali schopnosť praktického uplatnenia novozískaných poznatkov.

V súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

 

V posledných rokoch sa v školách rozmáha trend hromadenia veľkého množstva prefotených papierov. Učitelia už na svojich hodinách nepracuju s učebnicami či pracovnými zošitmi. Na túto problematiku sa môžeme pozrieť z rôznych uhlov. Vezmime si štandardného učiteľa, ktorý má rokmi overenú učebnicu, knihu, pracovný zošit alebo zbierku úloh, z ktorej čerpá úlohy alebo teoreticky zamerané edukačné materiály. Keď ich chce ďalej sprostredkovať svojím študentom, robí to formou kopírovania. Máloktorý učiteľ chce, aby všetci žiaci mali zakúpený pracovný zošit. Namiesto toho  ich každú hodinu zásobuje novými papiermi. V tomto článku vám podrobnou analýzou priblížime problematiku a vysvetlíme prínosy plynúce z kúpy originalnych pracovných zošitov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia