Články

Kategórie
 
 
 
 
 

Spoluautorka učebníc Financie v praxi Monika Dillingerová je vysokoškolskou pedagogičkou na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa didaktike vyučovania matematiky a práci s digitálnymi technológiami. Práve tá jej v súčasnej mimoriadnej korona pandémii uľahčuje tvorbu materiálov pre svojich študentov.

Stať sa učiteľkou matematiky sa rozhodla už v 5. ročníku na základnej škole a vtedy to aj oznámila svojim rodičom.  Slovo dodržala. Moderná pedagogička, ktorú mimochodom môžete po Bratislave stretnúť na kolobežke s veľkými kolesami hovorí, že pri finančnej gramotnosti neexistuje správne riešenie, ale zdôvodnené riešenie. Vráťme sa ale k matematike.

 

Hoci peniaze si zvládne spočítať takmer každý, nie každý dokáže aplikovať finančné znalosti do praxe. Až 80% Slovákov v produktívnom veku žije v domnienke, že v oblastí financií sa bezproblémovo orientujú. Výsledky nám však prinášajú opačný, značne pesimistickejší záver. Výsledky slovenských žiakov v oblasti finančnej gramotnosti v medzinárodnom hodnotení OECD PISA 2018 dosiahli medzi krajinami OECD veľmi nízku úroveň, za Slovenskom skončili len žiaci v Čile. Prečo zaostávame a čo môžeme spraviť, aby sme zvýšili úroveň finančného vzdelávania?

 

 

07.05.2020

Slovenská republika otestovala finančnú gramotnosť 15-ročných žiakov na vybranej vzorke 3 400 žiakov všetkých typov škôl zapojených do štúdie PISA 2018. Testovanie finančnej gramotnosti PISA realizoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v dňoch 16. - 27. apríla 2018 na vzorke 357 slovenských škôl.

 

Ak chcete, aby vaše deti čas doma na gauči trávili zmysluplne a zároveň ste ich do počítania nemuseli konštantne nútiť, vyskúšajte Autokorektívne kartičky. Aplikácia je zadarmo prístupná počas celého trvania mimoriadneho stavu na www.abcguru.sk

Naše životy sa za  2 týždne zmenili na nepoznanie. Robíme veci, ktoré sme si predtým nevedeli ani len predstaviť. A medzi ne istotne patrí aj to, že domácnosti sa zmenili na školské zariadenia. Ako zvládať situáciu? Ako pomôcť deťom s učivom? Slovenská firma, ktorá vyvinula super pomôcku prichádza s riešením!

Ako doma učiť deti matematiku?

Možno by sa aj váš prvák, druhák či tretiak rád pochválil, ako vie počítať bez toho, aby ste ho z pozície dospelého – autority museli kontrolovať, keď už máme tú „domácu školu“. Pri vyriešení úloh z Kartičiek sa skontroluje sám a na vás ostane už len pochvala. Žiadne prepočítavanie či označovanie chýb.

Vydavateľstvo ABCedu s autorkou Martinou Totkovičovou a v spolupráci s programátormi prichádza z riešením.

 

Finančný kvíz s Lujzou

Záznam z finančného kvízu na Bibliotéke si môžete pozrieť:

https://www.youtube.com/watch?v=vzOT4XJsaRU&t=2s

 

Krst učebnice FINANCIE V PRAXI

Na Bibliotéke sme pokrstili učebnicu Financie v praxi, ktorej krstným otcom sa stal Vlado Kobielsky. Porozprával o svojom vzťahu k finančnej gramotnosti, dozvedeli sme sa o jeho prvom honorári, finančných prešľapoch a mnoho ďalších vecí. Našej učebnici zaželal, aby sa dostala do rúk naozaj všetkým siedmakom. Krst zakončil cennou radou:
„Prikrývaj sa len takou perinou na akú máš.“
Celý záznam krstu učebnice Financie v praxi si môžete pozrieť na:

https://www.youtube.com/watch?v=sByTORfnqIQ

 

 

    

Svoje peniaze si spočítať vieme takmer všetci, otázka však znie, ako ich reálne dokážeme zhodnotiť v našom každodennom živote. Aj to patrí totiž k finančnej gramotnosti, ktorá je na Slovensku veľmi nízka. Svoje o tom vie aj učiteľ matematiky, informatiky a nového vyučovacieho predmetu financie v praxi a zároveň spoluautor učebníc s rovnakým názvom pre žiakov základných a stredných škôl, Peter Tóth. 

 

Matematiku ovláda takmer každý z nás. A ak aj nie matematiku, tak určite tú jej  časť, ktorú voláme počty. Písať však materiály – učebnice, pracovné zošity či rôzne pomôcky, z ktorých sa  matematiku môžu deti naučiť, to už zaváňa tak trochu umením. Ako sa zo sna a lásky stalo plnohodnotné podnikanie? O svojich impulzoch a (možno niekoľkých) začiatkoch, rozprávala večne optimisticky naladená učiteľka matematiky

 

Dámsky klub

https://www.youtube.com/watch?v=XfDCAT58rVw

PaedDr. Martina Totkovičová, PhD., v rozhovore s Ivetou Malachovskou v Dámskom klube nie len o matematike.

 

 

Pracovná učebnica prichádza s cieľom pokryť dlhodobú slabinu vzdelávania na základných a stredných školách v otázkach týkajúcich sa pochopenia sveta financií a osvojenia si dobre uplatniteľných poznatkov a pravidiel potrebných pre praktický život človeka v modernej spoločnosti.

Učebnica koncipovaná v súlade so schváleným Návrhom stratégie vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií  a prijatým Národným štandardom finančnej gramotnosti MŠVVaŠ SR.

 

Prinášame učebnice a učebné materiály, ktoré sú kľúčom k úspechom študenta, inšpiráciou a oporou pre učiteľa a zárukou spokojnosti pre rodiča.

Každá naša učebnica vzniká v starostlivo vyberanom kolektíve autorov s osvedčenými znalosťami a skúsenosťami so vzdelávaním v danom školskom predmete. Knihy sú nápadito spracované tak, aby uľahčovali porozumenie látky, orientáciu v učive, jeho precvičenie, efektívne zapamätanie a aby rozvíjali schopnosť praktického uplatnenia novozískaných poznatkov.

V súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

 

V posledných rokoch sa v školách rozmáha trend hromadenia veľkého množstva prefotených papierov. Učitelia už na svojich hodinách nepracuju s učebnicami či pracovnými zošitmi. Na túto problematiku sa môžeme pozrieť z rôznych uhlov. Vezmime si štandardného učiteľa, ktorý má rokmi overenú učebnicu, knihu, pracovný zošit alebo zbierku úloh, z ktorej čerpá úlohy alebo teoreticky zamerané edukačné materiály. Keď ich chce ďalej sprostredkovať svojím študentom, robí to formou kopírovania. Máloktorý učiteľ chce, aby všetci žiaci mali zakúpený pracovný zošit. Namiesto toho  ich každú hodinu zásobuje novými papiermi. V tomto článku vám podrobnou analýzou priblížime problematiku a vysvetlíme prínosy plynúce z kúpy originalnych pracovných zošitov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia