Kategórie
 
 
 
 
 

Autokorektívne kartičky z matematiky, zošit A

Autokorektívne kartičky z matematiky, zošit A

Autokorektívne kartičky umožňujú hravou formou upevniť a precvičiť získané informácie a vedomosti z učiva matematiky jednotlivých tematických celkov na prvom stupni ZŠ. Úlohy sú koncipované primerane veku a využívajú vo veľkej miere názornosť.
Kód produktu:Kart A
Lektor:
Dodacia lehota
Dodacia lehota: Dostupné
Vaša cena: 6,90 €

 

Pozrite si inštruktážne video

s Lujzou Garajovou - Schramekovou

Autokorektívne kartičky v plnej miere plnia úlohu hravého motivačného materiálu vo vyučovaní matematiky, ktoré nezávisle nadväzuje na učivo osvojované v učebniciach a pracovných zošitoch matematiky pre 1. stupeň ZŠ. Je koncipované tak, že ho môžu používať aj školy s alternatívami iŠkVP, školské zariadenia, či individuálne rodičia a žiaci v domácom prostredí. Podporuje rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a rozvoj matematickej gramotnosti s dôrazom aj na medzipredmetové vzťahy a prierezové témy.  
Zošit A je zameraný na nácvik zautomatizovania základných spojov sčítania, odčítania  do dvadsať.

Čítať viacČítať menej
 
 

Video

Inštruktážne video

Autokorektívne kartičky z matematiky, zošit A
Autokorektívne kartičky z matematiky, zošit A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia