Učebnice, z ktorých (sa) naučíme viac

Kategórie
 
 
 
 
 

Učebnice, z ktorých (sa) naučíme viac

Prinášame učebnice a učebné materiály, ktoré sú kľúčom k úspechom študenta, inšpiráciou a oporou pre učiteľa a zárukou spokojnosti pre rodiča.

Každá naša učebnica vzniká v starostlivo vyberanom kolektíve autorov s osvedčenými znalosťami a skúsenosťami so vzdelávaním v danom školskom predmete. Knihy sú nápadito spracované tak, aby uľahčovali porozumenie látky, orientáciu v učive, jeho precvičenie, efektívne zapamätanie a aby rozvíjali schopnosť praktického uplatnenia novozískaných poznatkov.

V súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

Také učebnice, že po ich otvorení doma  dostane študent odpoveď na všetky otázky potrebné pre zvládnutie školského učiva, ale tiež pre rozvíjanie jeho záujmu a talentu v danom predmete.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia